งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

โดยมีนางอุษา กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม และคณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด

ภายในงาน มีกิจกรรมจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ช่วยสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานให้เด็กๆ พร้อมทั้งของขวัญของรางวัลนำมาแจกมากมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่เวทีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Sequence 01_1.mp4

SAU