บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze

รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจร

บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์จัดตั้งศูนย์ WorkPlaze รับ Outsource งานสนับสนุนแบบครบวงจร

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และผู้บริหาร ร่วมมือตั้ง ศูนย์ WorkPlaze ให้บริการ Outsource ระบบงานสนับสนุนครบวงจรสำหรับ SME Startup จนถึงกลุ่ม MAI เพื่อให้บริการด้านบัญชี ภาษี บริหารการเงิน ไอที และบุคคล เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบ Back Office Service Center แบบครบวงจร พร้อมปั้นนักศึกษาให้เป็นนักบัญชี นักบริหารบุคคลมืออาชีพ ยุค 4.0 เพื่อเตรียมรองรับตลาดองค์กรที่ประสบปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะ Best Practice ด้านบัญชีและไอทีในอนาคต

โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงนักศึกษาจาก ม.เอเชียอาคเนย์ ที่ได้ฝึกงานและทำงานกับบริษัท ฮิวแมนิก้า ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

NEWS CLIPPING


SAU