สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมแข่งขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

Honda Eco Mileage Challenge

รถประหยัดพลังงาน ประดิษฐ์และพัฒนาโดย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เข้าร่วมแข่งขัน ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge

ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการแข่งขันรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge

คือการแข่งขันบนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า “น้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งทาง

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาและประดิษฐ์ คิดค้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในทุกๆปี โดยการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข, อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ และอาจารย์ดำรงค์ศักดิ์ กิจเดช

SAU