นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ได้พัฒนาเกมส์ท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ Virtual Reality (VR)

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้พัฒนาเกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ Virtual Reality (VR) โดยใช้เทคโนโลยี VR เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ เช่น สามารถจำลองให้ผู้เล่นเสมือนอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง มีภารกิจต่าง ๆ ให้ผู้ได้เล่นปฏิบัติภายในเกมและผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะหยิบจับสั่งของภายในเกมได้ เป็นต้น เกมท่องเที่ยวเมืองไทยสไตล์ VR พัฒนาโดยเทคโนโลยี 3 มิติ ร่วมกับ VR โดยสร้างผ่านโปรแกรม Unity ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่ใช้ในการผลิตเกมส์ต่างๆ บนเกมคอนโซล

นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมสมบัติ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าทีมจัดทำแอพพ์ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR” กล่าวว่า ทีมนักศึกษาผู้พัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย นายนฤเบศน์ ตั้งต้นเจริญ นายปฐมพงศ์ พุ่มเทียน และตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ นายอภิชาติ คำปลิวและ นายชนินทร เฉลิมสุข ผลงานชิ้นนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี VR ด้วยภาพหรือวิดีโอเสมือนจริงโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยในยุค Digital Thailand และ Thailand 4.0 โดยการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ท่องเที่ยวไทยสไตล์ VR” นี้ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (National Software Contest : NSC 2017) จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด้วย

เพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/news/548060

SAU