โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

Multi Mentoring System ( MMS )

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System ( MMS ) กลุ่มที่ 1 ภาคกลาง

ในหัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิตเมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์ดีเด่น สกว.และหัวหน้าโค้ชกลุ่ม MMS 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์นักวิจัยทุกท่าน ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้

#WeAreSau #DekSAU #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์