โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษา

เนื่องในโอกาส 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาเนื่องในโอกาส 250 ปี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช

วิทยากรบรรยายโดย พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

บรรยายหัวข้อ การเรียนให้มีความสุข สนุกกับการเรียน / เกิดมาทำไม / เป้าหมายของการเรียน /

พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด /เส้นทางสู่ความสำเร็จ ปัญหาวัยรุ่น ความรัก /กฏแห่งกรรม /

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช /สำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /

กตัญญูพ่อแม่ ครูอาจารย์ และแผ่นดินเกิด /การเป็นคนดี เป็นแขนขาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนางณัฏฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ

และร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

SAU