ต้อนรับ MR.FUKUI MICHIHISA ประธานบริษัท JPA CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี พร้อมด้วย นายศราวุธ เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา และ ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ MR.FUKUI MICHIHISA ประธานบริษัท JPA CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ที่ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และได้ร่วมหารือจากความร่วมมือระหว่างกัน ที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญีปุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี