นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดี 👏👏 กับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวจิรัติกุล อินตา , นายพชรพล ชนะคงถาวร , นายปิยะพงษ์ ลามาลี ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2

และ #รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกฤษช์ธนกร อารีย์วงศ์ , นายรัฐพงษ์ มาพา , นายจตุรเดช พงศ์พิริยกร #ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่นางสาวสุพิญญา ชุมสันเทียะ , นางสาวพรศรี เล็บครุธ , นางสาววิภาวี เชื้อปรางศ์ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 (อาคารบรรณราชครินทร์) ชั้น 6 ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พ.ย 62 ที่ผ่านมานี้

ควบคุมดูแลโดย อ.สุวิน ศรีเมือง อ.ดรุณี สุวรรณคัจฉะ

#WeAreSau #SAU #PA #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์