กิจกรรมรับขวัญหลานย่า ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ม.เอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมรับขวัญหลานย่า

นักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเข้าซุ้มกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการประกวด SAU SMART BOY GIRL 2018

รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทชาย ได้แก่

นายภาคิน เบ็ญพาด สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายพณัช วงเวียน จากสาขาการตลาด

และนายณัฐวุฒิ ชวยกระจ่าง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

ประเภทหญิง ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือนางสาวปิยะธิดา ว่องประเสริฐ สาขาบัญชี

นางสาวรัตนา บรรพสุวัน และนางสาววริศรา สุพันธะ สาขาการตลาด

ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

และรางวัลขวัญใจหลานย่าได้แก่ นางสาวเชาวริน ชื่นใจดี สาขาการบัญชี

ในช่วงท้ายมีการแสดงดนตรีจากศิลปิน คุณสงกรานต์ The Voice

SAU