รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม

รายการ Honda Econo Mileage Challenge 2019

รถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง พัฒนาและประดิษฐ์โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถคว้ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Honda Econo Mileage Challenge 2019 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ. บุรีรัมย์