ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 The Sun Game 2020

ขอแสดงความยินดี ทีมนักกีฬา วอลเล่ย์บอล ม.เอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 3 มาครอง ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมชาย ภายในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านมานี้

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลผู้เข้าแข่งขัน

นายประวิทย์ ระดาดาษ บัณฑิตวิทยาลัย

นายอนน ปานสุนทร สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายศรีวิชัย มีระหงษ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายนัฐพล นันทะ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ สิงห์พรม สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายธนทัต ทวีรัตน์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายฐากร ข่วยมี สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายอนันต์ สุวรรณธาดา สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นายอรรศนพรรณ จันทรจร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายอดิกันต์ อรุณ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายไชยา บางคำมี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายวรวิทย์ ฤทธิชัย สาขาการตลาด

นายเตชิษฎ์ หาญพยอม สาขาการตลาด


ควบคุมการฝึกสอนโดย

นายธีรศักดิ์ สุขาบูลย์ ( ผู้ฝึกสอน )

นายยุทธนา ดีรักษา ( ผู้ช่วยฝึกสอน )

นายจักรฤษ์ แก้วประเสริฐ ( ผู้จัดการทีม )

นายพีรพงษ์ ไชยนันท์ ( ผู้ช่วยผู้จัดการทีม )

นายพงศกร ทองเอก ( ผู้ประสานทีม )

#WeAreSau #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์