พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.เอเชียอาคเนย์

ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 1,445 คน

โดยมี นายเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ