โครงการปันน้ำใจคืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ บจก.อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ได้ร่วมจัดโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใจคืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษจำนวน 30 คน

ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย เรื่องประเภทของอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน

การต่อท่อประปาเบื้องต้น การตรวจสอบอาการผิดปกติของอุปกรณ์ต่าง ณ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้

SAU