กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 39

ประจำเดือนกันยายน 2562