ตักบาตร เติมบุญครั้งที่ 41

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 41 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีผศ.ดร.ยอร์ช เสมอมิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตักบาตร ทำบุญ พระสงฆ์จำนวน 11 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ