กิจกรรมตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 44

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

กิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นางสาวพัชรี ศรีสุขวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารการเงินและพัสดุ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตักบาตร ทำบุญ พระสงฆ์จากวัดต่างๆ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ