ตักบาตรเติมบุญถวายเป็นพระราชกุศล เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นำโดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ร่วมกิจกรรมทำตักบาตรเติมบุญถวายเป็นพระราชกุศล เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

SAU