ทำความร่วมมือระหว่างกันด้านการศึกษา วัฒนธรรม และภาษา

นายพนธ์ พุทธานุกรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และทีมงาน เข้าพบ Mr.Mahdi Hassankhani Cultural Attache Embassy of Islamic Republic of Iran-Bangkok เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน หารือทำความร่วมมือระหว่างกันเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม และภาษา ณ ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพฯ


#WeAreSau #SAU #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

SAU