FreeCAD

แนะนำ

สำหรับสอนการใช้งานโปรแกรม FreeCAD ในงานวิศวกรรมโยธา

โปรแกรม FreeCAD จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ได้

  • ลดการละเมิดลิขสิทธิ์
  • ลดการเสียรายได้ของประเทศ
  • เสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น
  • มีความยั่งยืนและพอเพียง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160.