วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site

  • ในปี 2560 ทาง Google จะจัดเตรียมคำแนะนำในการเปลี่ยนจาก Classic Site เป็น เป็น New Site
  • ในต้นปี 2561 ทาง Google จะประกาศระยะเวลาที่จะทำการปิด Classic Site โดยจะแจ้งวันที่จะปิดแน่นอนอีกที แต่อย่างไรก็ตามจะให้เวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนที่จะทำการปิด Classic Site

เว็บเดิม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

ติดต่อเรา: 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทศัพท์: 0 -807-4500-27 ต่อ 305, 409 โทรสาร: 02-807-4528-30 email: envi@sau.ac.th