วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโอนย้ายเว็บเพจสาขาวิชาจาก Classic Site เป็น New Version Google Site

  • ในปี 2560 ทาง Google จะจัดเตรียมคำแนะนำในการเปลี่ยนจาก Classic Site เป็น เป็น New Site
  • ในต้นปี 2561 ทาง Google จะประกาศระยะเวลาที่จะทำการปิด Classic Site โดยจะแจ้งวันที่จะปิดแน่นอนอีกที แต่อย่างไรก็ตามจะให้เวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนที่จะทำการปิด Classic Site

เว็บเดิม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

News

ขอแสดงความยินดี กับ นายวศิน อภิชัยธนกุล

นศ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ได้รับคัดเลือก จากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อเร็วๆ นี้