การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ในการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้สอบในการขอรับใบประกอบวิชาวิศวกรจากสภาวิศวกร ซึ่งในข้อสอบภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษา C (มีภาษา Pascal ปนมาบ้างเล็กน้อย) ดังนั้นหลักใหญ่จะใช้ภาษา C ซึ่งในการสอนจะยกตัวอย่างที่ใช้งานทางด้านวิศวกรรม แต่อาจจะเป็นทางพื้นฐานโยธา เพื่อให้เห็นได้ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านสาขาวิศวกรรมได้

ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++ เพื่อใช้ในการเรียนภาษาซี

  • เครื่อง Windows XP , Windows7 32 bit ให้ดาวน์โหลด Dev-C++4.9.9
  • เครื่อง Windows 8 หรือ 10 รุ่น 64 bit ให้ดาวน์โหลด Dev-C++5.11
  • ทางเลือกเสริม Code::Blocks

Dev-C++

เป็นโปรแกรม IDE สำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C และ C++(และใช้กับ Python หรือ Lua ได้โดยติดตั้งส่วนเสริมเพิ่ม) มีขนาดเล็กไม่ต้องการทรัพยากรสูงมาก และใช้คอมไพเลอร์ mingw/gcc ที่เป็นคอมไพเลอร์สำหรับนักพัฒนาสาย Open Source นั่นคือ Dev-C++ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

การส่งงาน

  1. ให้ทำการกรอกคำตอบ หรือรหัสโปรแกรม ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ของแต่ละงาน โดยทางผู้สอนจะแจ้งลิงค์ใน Google ClassRoom ของงาน Assignment แต่ละงาน
  2. ให้ ทำการ Zip โฟลเดอร์ไฟล์งานให้เป็นนามสกุล .zip เท่านั้น แล้วทำการ rename ใส่รหัสนักศึกษาลงไปด้วยครับ