1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ICDL Digital Competition จัดโดยสถาบัน ICDL Asia ได้จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ใน ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

 • ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Update18/5/2017

2. ชมรมจิตอาสา จัดโครงการ "พี่สุขใจน้องอิ่มท้อง ครั้งที่ 4" ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ที่มา ชมรมจิตอาสา

Update16/5/2017

3. บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณะ ประโมทะกะ

 • ที่มา บัณฑิตวิทยาลัย

Update11/5/2017

5. ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ หยุด ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวัน วิสาขบูชา

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update6/5/2017

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน ในวัน ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update4/5/2017

- ประกาศ ! มหาวิทยาลัย ขอยกเลิกวันหยุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ทางมหาวิทยาลัยทำการเรียนการสอนปกติ

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update3/5/2017

- ประกาศ ! มหาวิทยาลัยฯ หยุดชดเชย ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันแรงงาน

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update29/4/2017

- นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 • ที่มา สาขาวิชาการตลาด

Update29/4/2017

- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน " ไทรทองเกมส์ " ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update28/4/2017

- ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ Art Thesis Exhibition โดยสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ หอสมุดกลางชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

 • ที่มา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

Update27/4/2017

- วันสุดท้ายแล้ว !! สำหรับการยื่นเรื่องขอย้ายสาขา

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update27/4/2017

- ประกาศ !! นักศึกษาทุกท่าน กำหนด ยืม - คืน หนังสือ และ สื่อโสตทัศน์ ของภาคการศึกษา 2/2559 วันสุดท้ายของการ ยืม - คืน 30 เมษายน 2560 **หากเกินระยะที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ และถูกระงับสิทธิ์ในการสอบ**

 • ที่มา สำนักหอสมุดกลาง

Update26/4/2017

- คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ น.ศ. " เตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ " ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา คณะบริหารธุรกิจ

Update25/4/2017

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2559 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update22/4/2017

- เชิญร่วมงาน " เตรียมความพร้อมให้แก่บัญชีบัณฑิต " ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา สาขาวิชาบัญชี

Update22/4/2017

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เกื้อสกุลกลาส จำกัด ในวันที่ 26 เมษายน 2560

 • ที่มา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Update21/4/2017

- เริ่มการแข่งขันกีฬาไทรทองเกมส์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2560

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update21/4/2017

- ปัจฉิมนิเทศ นศ.กองทุนฯ (นศ.ชั้นปีสุดท้าย) ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update20/4/2017

- นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 เมษายน 2560 ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2807-4500 ต่อ 371 , 372 , 374

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update20/4/2017

- ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "ปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 • ที่มา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

Update19/4/2017

- ขอเชิญร่วมงาน Project Expo 2017 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 • ที่มา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Update19/4/2017

- ประกาศ ! นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอย้ายสาขาได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 เมษายน 2560 ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2807-4500 ต่อ 371 , 372 , 374

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update8/4/2017

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน 2560 เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update7/4/2017

- นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 5-8 เมษายน 2560

 • ที่มา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

Update7/4/2017

- ศูนย์รับสมัครนักศึกษา เปิดทำการทุกวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 17.00 น.

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update7/4/2017

- ประกาศ ! วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ หยุด เนื่องจากวันจักรี

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update5/4/2017

- วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น - 10.30 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update5/4/2017

- เรียนเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ อาคารพลฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update4/4/2017

- หมดเขตรับทุนการศึกษา โครงการ พี่ชวนน้อง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update31/3/2017

- โครงการพี่ชวนน้อง รับทุนการศึกษา 1,500 บาท

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update10/3/2017

- สมัครเรียนวันนี้ - 31 มีนาคม 2560 รับส่วนลด 2,000 บาท ฟรี IPad Mini**

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update10/3/2017

Copyright © Southeast Asia University Tel. 02-807-4500 http://www.sau.ac.th