• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เรียนฟรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์
 • ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 43 ม.เอเชียอาคเนย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ

ที่มา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
 • ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
 • ประกาศ กําหนดการทดสอบภาษาอังกฤษและขั้นตอนการสอบ สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่กําลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

- ประชาสัมพันธ์ วันยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันอังคารที่2 – วันอังคารที่23 เมษายน 2562

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update21/03/2019

- มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมงานกีฬาไทรทองเกมส์ครั้งที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 19-30 มีนาคม 2562

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update21/03/2019

- ประชาสัมพันธ์ วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1) วันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

Update30/10/2018

- ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Update26/10/2018

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน กันยายน ในวัน ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update01/09/2018

- ประกาศ นักศึกษาสามารถเริ่มลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2561 ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update03/07/2018

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน กรกฏาคม ในวัน ศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update21/06/2018

- ขอเรียนเชิญ อาจารย์ / นักศึกษา / บุคลากร และ บุคคลภายนอก ร่วมงานทำบุญตักบาตร เติมบุญ ประจำเดือน พฤษภาคม ใน วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๗ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update03/05/2018

- ประกาศรายชื่อนักศึกษา อบรมและสอบ ICDL

 • ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Update05/04/2018

- ขอเชิญ อาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน เมษายน ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update03/04/2018

- ประชาสัมพันธ์วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้วันที่ 10 - 17 เมษายน 2651เป็นวันหยุดเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ และทำการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป

 • ที่มา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี

Update17/03/2018

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา วัดไร่ขิงจะจัดงานแห่หลวงพ่องานประจำปี ต้องการจิตอาสาช่วยจัดรถและจัดแพเป็นจำนวนมาก นศ.ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ติดต่อลงชื่อได้ที่แผนกทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 23 มี.ค.61

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update14/03/2018

Update03/03/2018

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน มีนาคม ในวัน ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update21/02/2018

- ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด (บันทึก W) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2561

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update15/02/2018

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ ในวัน ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update01/02/2018

- นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบการลงทะเบียน และแก้ไขการลงทะเบียน ได้ภายในวันที่ 23 มกราคม 2561

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update23/01/2018

- ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2561 นักศึกษาสามารถชำระค่าเทอมได้วันสุดท้ายโดยไม่เสียค่าปรับ

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update16/01/2018

- ประกาศ วันลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด และ วันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เริ่มวันที่ 6-23 มกราคม 2561

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update09/01/2018

- ประกาศ นักศึกษาสามารถดูผลการเรียน ปีการศึกษา 1/2560 ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2561

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update05/01/2018

- ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. บริเวณสนามฟุตบอล ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมจับรางวัล อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมงาน

 • ที่มา คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Update04/01/2018

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน มกราคม ในวัน ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update19/12/2017

- ไปค่ายอาสาด้วยกันไหม ?? โครงการเติมฝัน.....ปันรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านหันตะเภา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 10-13 มกราคม 2561 ติดต่อได้ที่ แผนกกิจกรรมนักศึกษา

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update08/12/2017

- ประกาศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560 วันสุดท้าย

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update28/11/2017

- เรียนเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

Update23/11/2017

- เชิญชวนร่วมงาน Marketing Day ครั้งที่ 17 ในวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560

 • ที่มา สาขาวิชาการตลาด

Update14/11/2017

- ประกาศ นักศึกษาสามารถเริ่มลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update8/11/2017

- ประกาศ นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบแผนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update3/11/2017

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน พฤศจิกายน ในวัน ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update1/11/2017

- ประกาศ สอบ ITPE วันอาทิตย์ ท่ 29 ตุลาคม 2560 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ ห้องบรรยาย 3 และ ห้องบรรยาย 4


Update28/10/2017

- เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตามจุดพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

Update25/10/2017

- ประกาศ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ หยุด เนื่องในวัน ชดเชยวันปิยมหาราช (ทำการสอนชดเชยภายหลัง)

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update18/10/2017

- ประกาศ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ

 • ที่มา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดี

Update17/10/2017

- ประกาศ !! วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ หยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Update10/10/2017

- วันที่ 12 ตุลาม มหาวิทยาลัยฯ จัดวันคล้ายวันสถาปนา ม.อ.อ. ครบรอบ 44 ปี

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update07/10/2017

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความประสงค์ปฎิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฎิบัติในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม เพิ่มเติม>>

Update29/9/2017

- ประกาศ วันเพิกถอนรายวิชาเรียนหลังกำหนด (บันทึก w) (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ. 10 และใบคำร้องถอนทะเบียนหลังกำหนดและไม่ได้รับคืนเงินค่าหน่วยกิต)

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update26/9/2017

- ประกาศ นักศึกษาสามารถ รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ได้ที่บริเวณโรงอาหาร อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update20/9/2017

- วันเพิกถอนวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) ได้ถึงวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update19/9/2017

Update15/9/2017

- ประกาศ !! เลื่อนวันยืนยันค่าเทอมฯ 1/60ในระบบ e-Studentloan สำหรับ -ผู้กู้กยศ.ต่อเนื่องรายใหม่ และรายใหม่ -ผู้กู้กรอ.ต่อเนื่องรายใหม่ และรายใหม่ จากเดิม วันที่ 12-13 ก.ย. 60 เป็นวันที่ 14-15 ก.ย. 60

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update12/9/2017

- กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถรับบัตรนักศึกษาและสมุดคู่ฝาก ในวันเสาร์ ที่ 16 และอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 9:30-15:00 น. บริเวณโรงอาหาร อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

Update7/9/2017

- วันชำระเงินล่าช้า - วันที่ 7 กันยายน 2560 เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update6/9/2017

- ประชาสัมพันธ์จากสำนักกิจการนักศึกษา นศ.ที่สนใจจะขอใช้ห้องซ้อมดนตรีสากล ของมหาวิทยาลัยฯ โปรดมาลุงชื่อแจ้งความจำนง ได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update2/9/2017

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน ในวัน ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update30/8/2017

- วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 - 15.00 น. ประกวด Smart Freshy 2017 (รอบการแสดง) และ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 14.00 น. ประกวด Smart Freshy 2017 (รอบตัดสิน)

 • ที่มา สโมสรนักศึกษา

Update24/8/2017

- งานรับขวัญหลานย่า (รับน้อง) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและเพิ่มความปลอดภัยในการจัดงาน จึงขอให้นักศึกษา งดนำรถยนต์-จักรยานยนต์เข้ามาภายในงาน

 • ที่มา สโมสรนักศึกษา

Update24/8/2017

- ประกาศ ห้าม นศ. นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

 • ที่มา สโมสรนักศึกษา

Update23/8/2017

- ประชาสัมพันธ์ การเข้าออก มหาวิทยาลัยฯ ในวันงานกิจกรรม "รับขวัญหลานย่า" เข้าออก เพียงประตูเดียว คือ ประตู 1 บริเวณ ด้านหน้าศาลคุณย่าแปลก และนักศึกษา จะต้องแสดงบัตร นักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

 • ที่มา สโมสรนักศึกษา

Update23/8/2017

- เรียนเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ) เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีรับขวัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารพลฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา สโมสรนักศึกษา

Update22/8/2017

- ประกาศ สำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนไว้ตามกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สามารถชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2560 โดยไม่เสียค่าปรับ

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update18/8/2017

- ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 26 กันยายน 2560 *คืนค่าหน่วยกิต ตามประประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งดูประกาศที่แผนกการเงิน*

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update16/8/2017

- ประกาศ วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่1) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิการยน 2560


Update15/8/2017

- สัปดาห์ของการสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2559 ระหว่างสันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2560

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update1/8/2017

- ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 08.45 น. จะมีพิธีใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update26/7/2017

- วันสุดท้ายของการลงทะเบียน (รอบแรก) ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาสามารถลงทะเบียน (ล่าช้ากว่ากำหนด โดยเสียค่าปรับ)

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update18/7/2017

- ประกาศ นศ.เก่า ขอกู้ กยศ. รายใหม่ (สายวิทย์ ) ปีการศึกษา 2560 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมรายใหม่ให้นำใบเข้าระบบฯ มาติต่อขอรับเล่มกู้ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 17 ส.ค. 60 ณ แผนกทุนการศึกษา

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update14/7/2017

- นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอจอการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 14 - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update12/7/2017

- ประกาศ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชย เนื่องในวันเข้าพรรษา (* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเรียนการสอนปกติ *)

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update6/7/2017

- เรียนเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารพลฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update5/7/2017

- เรียนเชิญ นักศึกษา และ บุคลากร ร่วมงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บริเวณหน้าสำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของทุกวัน เว้นวัน อา - จ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Update4/7/2017

- ประชาสัมพันธ์ เลื่อนประกาศผลสอบสัมภาษณ์ กองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 จากวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 *ทังนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง ตามวันดังกล่าว*

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update1/7/2017

- ประกาศ สัปดาห์แห่งการสอบกลางภาค (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560


Update29/6/2017

- ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update28/6/2017

- ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ระหว่าง ในที่ 29 มิถุนายน 2560 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 19.00 น.

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update23/6/2017

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update22/6/2017

- ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณโรงอาหาร

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update20/6/2017

- สำนักหอสมุดกลาง บริการ Tablet สำหรับนักศึกษา (ให้ นศ. ยืมใช้ได้ครั้งละ 2 ชม.)

 • ที่มา สำนักหอสมุดกลาง

Update17/6/2017

- สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้ว และไม่ได้ชำระเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด วันชำระเงินเสียค่าปรับ ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2560 เสียค่าปรับ ป.ตรี 1,000 บาท , ป.โท 2,500 บาท

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update14/6/2017

- นศ.กองทุนฯส่งกิจกรรมจิตอาสาวันนี้วันสุดท้าย(13 มิ.ย.60) นศ.สามารถส่งเอกสารได้ถึงเวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณฯ

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update13/6/2017

- นศ.กองทุนฯ ที่ส่งจิตอาสาภายในวันที่ 31 พ.ค. 60 สามารถเข้าไปตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสาได้แล้วในระบบ

http://webapp.sau.ac.th/dataregister/jitarsa.aspx

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update9/6/2017

- วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 วันสิ้นสุดการแก้ไขการลงทะเบียน

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update8/6/2017

- วันเพิกถอนวิชาเรียน (ใช้ใบ ท.ม.อ.อ.10) (ไม่มีการคืนเงินสำหรับการเพิกถอนวิชา) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 - 4 กรกฎาคม 2560

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update6/6/2017

- วันเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และ เปิดการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

Update3/6/2017

- วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสามารถลงทะเบียน (ล่าช้ากว่ากำหนด โดยเสียค่าปรับ) และเพิ่มรายวิชาเรียน ได้ถึง วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update2/6/2017

- เรียนเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนมิถุนายน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารพลฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update31/5/2017

- นักศึกษาสามารถเข้า ดูผลการสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update30/3/2017

- วันศุกร์ที่ 2 - วันพุธ 14 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน , แก้ไขการลงทะเบียน และชำระเงินโดยไม่เสียค่าปรับ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์ตามช่วงวันที่กำหนด

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update30/5/2017

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ICDL Digital Competition จัดโดยสถาบัน ICDL Asia ได้จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ใน ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

 • ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Update18/5/2017

- ชมรมจิตอาสา จัดโครงการ "พี่สุขใจน้องอิ่มท้อง ครั้งที่ 4" ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ที่มา ชมรมจิตอาสา

Update16/5/2017

- บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณะ ประโมทะกะ

 • ที่มา บัณฑิตวิทยาลัย

Update11/5/2017

- ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ หยุด ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวัน วิสาขบูชา

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update6/5/2017

- ขอเชิญนักศึกษา ร่วมงานตักบาตรเติมบุญประจำเดือน ในวัน ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update4/5/2017

- ประกาศ ! มหาวิทยาลัย ขอยกเลิกวันหยุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ทางมหาวิทยาลัยทำการเรียนการสอนปกติ

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update3/5/2017

- ประกาศ ! มหาวิทยาลัยฯ หยุดชดเชย ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันแรงงาน

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update29/4/2017

- นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ชุมชนบ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

 • ที่มา สาขาวิชาการตลาด

Update29/4/2017

- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน " ไทรทองเกมส์ " ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update28/4/2017

- ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ Art Thesis Exhibition โดยสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ หอสมุดกลางชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

 • ที่มา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

Update27/4/2017

- วันสุดท้ายแล้ว !! สำหรับการยื่นเรื่องขอย้ายสาขา

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update27/4/2017

- ประกาศ !! นักศึกษาทุกท่าน กำหนด ยืม - คืน หนังสือ และ สื่อโสตทัศน์ ของภาคการศึกษา 2/2559 วันสุดท้ายของการ ยืม - คืน 30 เมษายน 2560 **หากเกินระยะที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับ และถูกระงับสิทธิ์ในการสอบ**

 • ที่มา สำนักหอสมุดกลาง

Update26/4/2017

- คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ น.ศ. " เตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการ " ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา คณะบริหารธุรกิจ

Update25/4/2017

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา 2/2559 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update22/4/2017

- เชิญร่วมงาน " เตรียมความพร้อมให้แก่บัญชีบัณฑิต " ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา สาขาวิชาบัญชี

Update22/4/2017

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เกื้อสกุลกลาส จำกัด ในวันที่ 26 เมษายน 2560

 • ที่มา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Update21/4/2017

- เริ่มการแข่งขันกีฬาไทรทองเกมส์ ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เมษายน 2560

 • ที่มา สำนักกิจการนักศึกษา

Update21/4/2017

- ปัจฉิมนิเทศ นศ.กองทุนฯ (นศ.ชั้นปีสุดท้าย) ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา แผนกทุนการศึกษา

Update20/4/2017

- นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 เมษายน 2560 ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2807-4500 ต่อ 371 , 372 , 374

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update20/4/2017

- ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "ปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ถึงวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 • ที่มา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

Update19/4/2017

- ขอเชิญร่วมงาน Project Expo 2017 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 • ที่มา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Update19/4/2017

- ประกาศ ! นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอย้ายสาขาได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 เมษายน 2560 ติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2807-4500 ต่อ 371 , 372 , 374

 • ที่มา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Update8/4/2017

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน 2560 เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update7/4/2017

- นักศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 5-8 เมษายน 2560

 • ที่มา สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

Update7/4/2017

- ศูนย์รับสมัครนักศึกษา เปิดทำการทุกวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 17.00 น.

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update7/4/2017

- ประกาศ ! วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ หยุด เนื่องจากวันจักรี

 • ที่มา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

Update5/4/2017

- วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น - 10.30 น. ณ หอประชุมชั้น2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update5/4/2017

- เรียนเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเติมบุญ ประจำเดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ อาคารพลฤษณ ประโมทะกะ

 • ที่มา ศูนย์วัฒนธรรมฯ

Update4/4/2017

- หมดเขตรับทุนการศึกษา โครงการ พี่ชวนน้อง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update31/3/2017

- โครงการพี่ชวนน้อง รับทุนการศึกษา 1,500 บาท

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update10/3/2017

- สมัครเรียนวันนี้ - 31 มีนาคม 2560 รับส่วนลด 2,000 บาท ฟรี IPad Mini**

 • ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

Update10/3/2017