มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมบอร์ดนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมชมสามารถ " ร่วมโหวต " เพียง แสกน QR Code

ที่บอร์ดนิทรรศการ และเลือกบอร์ดที่ท่านชื่นชอบ(บริเวณด้านข้างโรงอาหาร)


➡️ ร่วมโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61 (ปิดรับผลโหวดเวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ นักศึกษา 1 คน สามารถโหวตได้ 1 บอร์ดนิทรรศการฯ

SAU