“เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยฯ เปิดจองบูธ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน

เนื่องในวัน “เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560”

ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561


รายละเอียดงาน

- ช่วงเช้า กิจกรรมบรรยาย เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาจะจบ

- ช่วงบ่าย เป็นนัดพบแรงงาน โดยบริษัทต่างๆ มาตั้งบูธ รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งาน


การจองบูธ เพื่อรับสมัครงาน สามารถจองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

ติดต่อจองบูธได้ที่ คุณภาวิณี ,คุณสวรรยา เบอร์ติดต่อ 0-2807-4500-27 ต่อ193,110 หรือ

Email: pavineem@sau.ac.th (การจองบูธเพื่อรับสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

SAU