มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัคร #หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ภาคเสาร์ – อาทิตย์ Block Course

( สำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา )

#รับทุนการศึกษา 20,000 บาทเมื่อสมัครวันนี้ – 31 ก.ค 62

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

📝สมัครเรียนออนไลน์

http://adm.sau.ac.th/

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อม

▪️สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย 62 ( พร้อมรับอุปกรณ์ )

====== สอบถามเพิ่มเติม======


➡️ โทร 02 - 807 - 4500 ต่อ 190 , 192 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่อาคารสำนักอธิการบดี

SAU