รับบัตรนักศึกษา

กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี 2560

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา

สามารถรับบัตรนักศึกษาและสมุดคู่ฝาก

ในวันเสาร์ ที่ 16 และอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 9:30-15:00 น.

บริเวณโรงอาหาร อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ


หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถมารับได้ในวันดังกล่าว

ขอให้ติดต่อรับได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยฯ)

หรือสอบถามโทร 02-4442783-5 เวลา 8:30-16:30 น.


SAU