ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 42 ม.เอเชียอาคเนย์

ประจำเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตร เติมบุญ ครั้งที่ 42 ประจำเดือน ธันวาคม ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 7.00 - 9.00 น.

รายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมเจริญพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเช้าในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1.พระราชญาณเวที (หลวงพ่อพัลลภ ปุญญวัลลโภ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ

2.พระครูคัมภีร์ ปัญญาคุณ (หลวงปู่สุวัฒน์ คัมภีร์ปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี

3.พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) เจ้าอาวาสวัดอรัญพรหมมาราม ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา

4.พระกิตติวิมลเมธี (หลวงพ่อสุชีพ สุธัมโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร เลขที่ 293 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

5.พระครูปลัดสุวัฒน์ป้ญญาคุณ (หลวงพ่อมงคล กิตติมังคโล) วัดราชผาติการามวรวิหาร ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ

อันดับที่ 6-9 พระติดตาม