ม.เอเชียอาคเนย์ลงนาม(MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

ม.เอเชียอาคเนย์ลงนามร่วมกับ บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

คุณพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด, คุณธานินทร์ เอื้ออภิธร Chief Executive Officer (CEO) โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ และดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณา วงศ์สุรไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณชาคริต อุทัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด, คุณอภิธา วัลลภศิริ Chief Communications Officer, คุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ General Manager โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ และนางณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

SAU