ประกาศโรงเรียนสตึก #รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567 #ห้องเรียนพิเศษ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/.../1sOLGUgsf9shUTwontlS9SE05DN9...

ลิงค์ใบสมัครนักเรียน ม.1 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSesYs6Lr3aeAB.../viewform

ลิงค์ใบสมัครนักเรียน ม.4 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfCVuE1fkT62R.../viewform


คลิกเอกสารมอบตัว                         

เชิญชวน สภานักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น