Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักเรียนทุกคน ต้องทำแบบประเมินทั้ง 2 แบบประเมิน

ทำแค่คนละครั้งเดียวพอ

ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ของตนเองให้ถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนกรอกแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด

ห้องใดที่ไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่หน้าดาวน์โหลด

เพื่อปริ้นเอกสารเป็นรูปเล่มส่งฝ่ายกิจการนักเรียน

สรุปผลการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565

ตรวจสอบข้อมูลแบบ Realtime ได้ที่ด้านล่าง

  • ให้ครูที่ปรึกษาชั้นเลือกระดับชั้นของตนเองที่ตัวเลขด้านซ้ายมือ

  • จากนั้นให้ครูที่ปรึกษาเลือก ห้อง ของตนเองเท่านั้น ที่ช่องค้นหา

  • ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล , เลขที่ และจำนวนนักเรียนให้ครบ

  • เมื่อนักเรียนทำครบแล้วทั้งแบบประเมิน SDQ และแบบประเมินพฤติกรรม คลิกที่ปุ่มด้านล่าง