ระบบสำนักงานไร้กระดาษ [คำสั่งออนไลน์ .pdf]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม By Google Apps For Education (Demo Version)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานติดต่อที่ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 03-471-1221 ต่อ 112 หรือ E-mail : letter@sattha.ac.th

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ที่ตั้ง 122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

Tel. 034711221 , Fax. 034714472

E:mail: admin@sattha.ac.th

พัฒนาโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี