Sint-Angela-Montfortcollege vzw


Ondernemingsnummer: 0464.016.326

Maatschappelijke zetel: Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar

Email voorzitter Jos Petes: josjm@pandora.be

Is het schoolbestuur van:

Maakt deel uit van:

• Scholengemeenschap secundair: V 70 - SGKSO Haacht (Rotselaar) met nummer 112201 : http://www.sghaacht.be/

• Scholengemeenschap basisonderwijs: Dynamo7 http://www.dynamo7.be/website/

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS)

  1. Nemen deel aan een niveauoverstijgend BOS-project
    • De scholen en het internaat van de vzw Sint-Angela-Montfortcollege
    • Een aantal basisscholen uit de SG Dynamo
    • De basisscholen van de

o VZW De Klinker Vrije Basisschool Rotselaar :http://www.deklinker.be/NEW/

o VZW Katholiek Onderwijs Holsbeek: http://katholiekonderwijsholsbeek.be/wp/2017/09/22/koh/

o VZW Vrije School Putkapel Wilsele te Leuven :http://www.debosstraat.be/wordpress/

2. Daarnaast wordt voor de secundaire scholen de samenwerking tussen scholen van de SG Haacht verdergezet.