รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

- รายชื่อนักเรียนตามโครงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564-

- สมัครเข้าเรียน -

- ผลการสมัครเข้าเรียน -

- ส่งคำร้องขอสอบจัดชั้นเรียน -

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ คือการคลิกปุ่มเพื่อส่งคำร้องเพื่อรับลิงก์ ข้อสอบ ผ่านอีเมลที่ได้ระบุไว้

- ตรวจสอบผลการจัดชั้นเรียน -

- ชำระเงิน -

- ส่งหลักฐานการชำระเงิน -

- ตรวจสอบเลขประจำตัว -

- ทุกท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะการรับสมัคร -

- ซื้อชุดพละ ชุดพื้นเมืองและอุปกรณ์การเรียน -