วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

กลุ่มนิเทศฯสระบุรี 2 ประชุมวางแผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562

ในการนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
**ขอพระองค์ทรงพระเจริญ**
ท่านเลขา มอบนโยบาย


พบเพื่อนครูสหวิทยศึกษาสุวรรณศร


พบเพื่อนครูสหวิทยศึกษาวิหารแดง