ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การส่งงานคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การตอบกลับ)

ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 2563

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมน...รรค์คนดี ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎