Eskolaz kanpoko jarduerak

Actividades extraescolares

ALOHA

3, 4 eta 5 urte

Lehen Hezkuntza

Asteazkenak: 12:30-13.30 eta 15:00-17:00 (LH2A)

Ostiralak: 13:30-14:30 (LH2A - HH4B)

3, 4 y 5 años

Educación Primaria

Miércoles: 12:30-13.30 eta 15:00-17:00 (LH2A)

Viernes: 13:30-14:30 (LH2A - HH4B)

DANTZA MODERNOA - DANZA MODERNA

4 eta 5 urte

LH 1, 2, 3 eta 4

Astelehenak: 13:30-14:30 (Gimnasioa)

4 y 5 años

1º, 2º, 3º y 4º de Primaria

Lunes: 13:30-14.30 (Gimnasio)


ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR

LH 3 eta 4 Benjaminak

Astearteak eta ostegunak: 16:50-17:50

3º y 4º de Primaria Benjamines

Martes y jueves: 16:50-17:50

LH 5 eta 6 Alebinak

Asteazkenak: 12:30-13:30

Ostiralak: 16:50-17:50

5º y 6º de Primaria Alevines

Miércoles: 12:30-13:30

Viernes: 16:50-17:50

FRANTSESA - FRANCÉS

4 eta 5 urte eta LH1

Astearteak: 13:45-14:40 (LH1A - LH1B)

4 y 5 años y 1º de Primaria

Martes: 13:45-14.40 (LH1A - LH1B)

GITARRA - GUITARRA

Haur Hezkuntza 5 urte

LH 2, 3, 4 eta 5

Astelehenak: 13:00-13:45 (HH3A)

Ostegunak: 13:30-14:20 (HH3A)

Educación Infantil 5 años

2º, 3º, 4º y 5º de Primaria

Lunes: 13:00-13:45 (HH3A)

Jueves: 13:30-14:20 (HH3A)

LH 2, 3 eta 4

Astelehenak: 13:00-14:20 (HH3A)

Ostiralak: 13:30-14:20 (HH3A)

2º, 3º y 4º de Primaria

Lunes: 13:00-14:20 (HH3A)

Viernes: 13:30-14:20 (HH3A)

INGELESA - INGLÉS

Haur Hezkuntza

Astearteak: 13:50-14:40 (HH4A)

Ostegunak: 13:50-14:40 (HH4A)

Educación Infantil

Martes: 13:50-14:40 (HH4A)

Jueves: 13:50-14:40 (HH4A)

Lehen Hezkuntza

Astelehenak: 13:50-14:40 (HH4A)

Ostegunak: 13:50-14:40 (HH4A)

Educación Primaria

Lunes: 13:50-14:40 (HH4A)

Jueves: 13:50-14:40 (HH4A)

Haur eta Lehen Hezkuntza

Astearteak eta ostiralak: 13:00-13:50 (HH4A)

Educación Infantil y Primaria

Martes y viernes: 13:00-13:50 (HH4A)

JUDO

Lehen eta Bigarren Hezkuntza

Astearteak eta ostiralak: 17:00-18:00

Educación Primaria y Secundaria

Martes y viernes: 17:00-18:00

KIROL HASTAPENA - INICIACIÓN AL DEPORTE

LHa 1, 2 eta 5

Astelehenak eta ostegunak: 16:50-17:50

1º, 2º y 5º de Educación Primaria

Lunes y jueves: 16:50-17:50

MEKANOGRAFIA - MECANORAFÍA

Lehen Hezkuntza

Asteazkenak: 12:30-13:30 (Informatika Gela)

Educación Primaria

Miércoles: 12:30-13:30 (Aula de informática)

PINTURA

Haur Hezkuntza

Astelehenak: 12:45-13:45 (HH4B)

Educación Infantil

Lunes: 12:45-13:45 (HH4B)

Lehen Hezkuntza

Astelehenak: 13:30-14:30 (HH4B)

Educación Primaria

Lunes: 13:30-14:30 (HH4B)

ROBOTIKA - ROBÓTICA

Lehen eta Bigarren Hezkuntza

Astelehenak: 13:40-14:40 (Liburutegia)

Asteazkenak: 15:00-16:00 (Liburutegia)

Asteazkenak: 16:30-17:30 (Liburutegia)

Educación Primaria y Secundaria

Lunes: 13:40-14:40 (Biblioteca)

Miércoles: 15:00-16:00 (Biblioteca)

Miércoles: 16:30-17:30 (Biblioteca)

MAJORETTEAK - MAJORETTES

5 urtetik aurrera

Larunbatak: 11:00 (Eskolan)

Mayores de 5 años

Sábados: 11:00 (En el Colegio)