Instruccions d'accés a la plataforma GestIB

Instruccions per poder accedir i/o recuperar contrasenya d'accés. Si encara així teniu problemes per accedir-hi, posau-vos en contacte amb la secretària cridant al centre. +INFO

Continguts destacats

Oferta educativa

Missió, visió i valors

Documentació de centre

Pastoral

Cartes a les famílies

Circulars

Menjador

Aula digital

Enllaços d'interés

Blogs de l'escola

Localització

Avisos legals

Programa PAE