PASTORAL

PASTORAL

Oferim des de la transverssalitat els valors humans i cristians a totes las àrees curriculars. Tenint en compte que el nostre carácter propi el que ens defineix com família Trinitària i que són aquest trets d’identitat el que sempre impregnen tota la nostra acció educativa.

"Som un do i estem fets per al do"

COMUNIONS

Ja arriba el gran dia, el dissabte 6 de juny els nins que han fet la catequesis amb nosaltres celebraran la comunió a l'església de la Concepció.

Esperam que sigui un gran dia per cada un de vosaltres i per les vostres famílies.