ORGANITZACIÓ

Gestió del centre

1. EQUIP DIRECTIU

Directora Titular:

Ana Villena

Directora Pedagògica:

Immaculada Massutí Sampol

Representant de Pastoral:

Concepción Parrilla

Administració:

Bartomeu Crespí


2. CONSELL ESCOLAR

Constituït per:

- Directora Titular i Entitat Titular

- Directora pedagògica

- Mestres

- Pares / Mares

- Alumnes

3. ORGANS DE PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ

Cap d'estudis EI i EP:

Laura Malagón

Cap d'estudis ESO:

Marina Delgado Frau

Tutors.

Coordinadors.

Equips de cicle.

Equip de suport.

Equip d’orientació.

Departament de ciències i de lletres

Comissions:

C. de Convivència

C. Ambiental

C. de Pastoral

C de Festes

C. de les TIC

C. de TAC

Comissió de Coordinació Pedagògica