IDEARI

L’any 1813 l’ajuntament de Felanitx elegí les Trinitàries per a la formació i educació de les nines del poble, servei que considera de beneficiència pública.

A partir d’aquí fem públic el nostres compromís de servei a la societat i preferentment a les classes mes desfavorides i a l’Església, com escola cristiana arrelada a la cultura del nostre temps i inserida en la realitat social del nostre poble.

Com en els orígens, les Trinitàries, seguim creient que EDUCAR ÉS ALLIBERAR. Per això, la Congregació de RR TT Trinitàries, en comunió amb l’Església i en fidelitat al seu carisma alliberador, considera la tasca educativa com un mitjà privilegiat d’alliberament integral de la persona i realitza la seva missió fent-se present en el món de la cultura mitjançant la creació d’escoles.

VISIÓ

Els col·legis Trinitaris neixen a partir de la visió, i intuïció, del carisma alliberador rebut per Miquel Ferrer i l’esperit de Joan de Mata. Promouen la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món i promouen l’alliberació de l’home i la dona de les esclavituds actuals. Es concreta en:

Una visió des de l’autonomia i riquesa de la persona.

Una visió des de la pedagogia activa.

Una visió des de l’experiència de déu com a Trinitat.

MISSIÓ

La nostra missió i identitat emanen del carisma trinitari que ens va donar Miquel Ferrer i es concreta en el compromís alliberador per un món millor possible, que comença en la mateixa comunitat educativa i s’estén a l’entorn escolar i social què vivim i eduquem:

en la llibertat i per a la llibertat,

per a la justícia i la solidaritat,

per a la convivència en la Pau,

per a una intel·ligència emocional,

per aprendre a desenvolupar-se en la societat que els tocarà viure.

VALORS

Els nostres centres educatius s’inspiren en l’estil de vida trinitari, que proposa els valors cristians com a generadors d’actituds humanes i com a motors del canvi social, per orientar l’alumnat en la seva realització personal, de manera que puguin aprofundir i dissenyar la pròpia personalitat, com a individu i com a membre d’una comunitat humana. Aquest model educatiu i relacional es caracteritza per la promoció d’una escola:

Familiar

Som una família que, des del carisma trinitari, creix superant dificultats, ajudant al més petit i el feble, respectant les diferències i individualitats i vivint la senzillesa.

Obert

Aquí hi cabem tots, ningú se sent estrany i cadascú troba un espai per al creixement personal i per relacionar-se amb els altres, enriquint amb la diversitat, perquè creiem que un ambient obert, harmònic i agradable és el millor punt de partida educatiu.

Proper

la nostra Comunitat Educativa - Pastoral trenca barreres i genera accessibilitat, perquè creiem que només des de la proximitat es genera confiança, i aquesta és la millor base per a l’actuació pedagògica i pastoral. Entenem que ser proper és ser proïsme, i això és ser cristià.

Lluitador

Ens caracteritza l’esperit lluitador, no conformista, compromès en la qualitat de la seva tasca educativa i evangelitzadora, obert a un futur sempre il·lusionant, en constant avaluació i sense por a millorar cada dia.

Innovador

perquè creiem en el canvi, i proposem metodologies i espais per a la trobada, des d’un estil educatiu marcat pel carisma alliberador trinitari, que es caracteritza per aportar idees i recursos nous en circumstàncies bloquejades per l’immobilisme.

Compromès

Col·laborem en la construcció d’una societat més solidària i igualitària, u la cura del medi ambient, generant un compromís actiu que fomenta el sentit crític i l’educació transversal mitjançant els valors de l’Evangeli inherents al procés educatiu.