INSTAL·LACIONS

Equipament de l’escola

· Aula de música

· Aula d’informàtica

· Aula de catequesi

· Biblioteca

· Laboratori

· Menjador

· Sala d’audiovisuals

· Taller de tecnologia

· Gimnàs

· Pati

· Utilització de les instal·lacions Poliesportives de Sant Ferran.