Emprenedoria

Presentació emprenedoria
Primer tema.pdf
UD2-Pensament_creativitat.pdf
UD3_canvas.pdf
UD4_Prototipem.pdf
UD5_Empresa.pdf
UD6_mqtg.pdf
UD7_$$.pdf
Bibliografia.pdf