ประชาสัมพันธ์การประกวด

เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

- กิจกรรมการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมแข่งขันวาดภาพวันวิทยาศาสตร์

- กิจกรรมการสื่อสารเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ (Science talk)

- การประกวดการเต้นประกอบเพลงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบค่ะ

drive.google.com/file/d/1lGCrTvTDX2tZ97eHGhWKTNF5z2-jYji6/view?usp=drivesdk