ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

📣โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 🔺สาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง🔺

⭕️สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง⭕️

          👉สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

                ใบสมัคร  https://drive.google.com/file/d/1IGPCYZLHL8N-nIDCU1qhlbghOoYxE0p4/view?usp=sharing

          👉สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/et2SGCU9MSoAEEtP9

✅ประกาศ/รายละเอียดการรับสมัคร ✅

https://drive.google.com/file/d/1wcjPnXN1pIyZR-7GPnuEY_Y4AIaCESIW/view?usp=sharing