ลิงค์และ QR CODE ในการเลือกชุมนุม

https://forms.gle/sDMD1tL4oueEwNDP9