ประกาศผลการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศตามรายละเอียดด้านล่าง

หากมีข้อสังสัยซักถาม ติดต่อ 053-374124 (โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม)