ทางโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมขอขอบคุณประธานในพิธีขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการเปิดอาคารดนตรีในวันที่ในนามคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image