KOOPERATIBA ELKARTEA

Artezkaritza Kontseilua, Kooperatibaren ordezkariza, gobernua eta kudeaketa organoa da, hauei dagozkien ahalmen guztiak erabiliz, legeak edo San Benito Ikastola Koop. Elk.aren Estatutuak espresuki Batzar Nagusiari edo beste zenbait organo soziali erreserbatzen dizkietenak ezik.

El Consejo Rector es el órgano colegiado a quien corresponde en exclusiva, la gestión y representación de la Cooperativa, ejerciendo, además, todas las facultades que no están expresamente reservadas por la ley o los Estatutos de San Benito Ikastola Koop. Elk. a otros órganos Sociales.