กลุ่มนโยบายและแผน
Policy and Planning Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 12 เมษายน 2565 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัดยุทธศาสวตร์ 1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญและพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยมีนายไตรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพม.อุบลราชขธานี อำนาจเจริญ เป็นประธาน

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายไตรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นายยศสรัล ขันทอง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางอรวรรณ สารพิศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางบุญมี พลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวประภากมล ขันธุปัทม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ที่ได้รับผลผระทบจากวาตภัย ต้นไม้ล้มทับอาคารเรียนทำให้อาคารชำรุดเสียหายเพื่อพิจาณาขอรับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือต่อไป

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด ณ โรงเรียนวารินชำราบ และโรงเรียนอ่างศิลาเพื่อขออนุมัติรื้อถอน โดยมีนางบุญมีพล พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM การชี้แจงแบบติดตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม บัวงามมิ่งเมือง

ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ