Kristiansand

UngeAbel-konkurranse

9B ved Samfundets skole ble fylkesvinner i Unge Abel-konkurransen i dette skoleåret. Dette er en matematikk-konkurranse der også elever fra Sverige, Danmark, Island og Finland får de samme oppgavene. To jenter og to gutter fra klassen skal representere Vest-Agder under semifinale/finale-arrangementet for norske elever på Gardermoen 9. - 11. april 2019.

Odderøye renseanlegg

Elevene i 8 . klasse har et prosjekt om Odderøya renseanlegg. På oppdrag fra bedriften har elevene jobbet med dette som en del av MathEUS IX / Lektor 2 - skoleåret 2018/19. Dette prosjektet ble omtalt i Fædrelandsvennen i januar 2019.

Som en del av prosjektet har de laget egne hjemmesider om anlegget. Sidene finner du her

Samfundets skole

- en Google skole

Fra og med skoleåret 2018 - 2019 har alle elever og alle lærere fra 3. - 10. klasse fått utdelt hver sin Chromebook. Vi har også implementert GSuite i vår organisasjon, slik at vi nå bruker GMail, Disk, Kalender og ClassRoom i vårt daglige arbeid. Vi har etter hvert fått god erfaring med dette systemet som vi gjerne deler med andre skoler. Ønsker du å vite mer om hvordan vi bruker GSuite og Chromebook på en god måte i skolehverdagen, kan du kontakte IKT-ansvarlig Glenn Tore Jensen (Se kontakt).

Kvalitet i basisfagene

Dette skoleåret har vi et stort satsingområde som vi har kalt for Kvalitet i basisfagene. Det handler om hvordan vi kan - ved bruk av IKT - bedre resultatene på nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk. Nå som alle lærere og alle elver har fått hver sin Chromebook, ønsker vi å bruke maskinene på en god måte i basisfagene.

Ca en gang i måneden setter vi oss nye mål og nye fokusområder. Høsten 2018 har fokusområdene vært samhandling, bilder og video og e-bok. I første samling lærte vi programmet Google Sites. Neste samling lærte vi ScreenCastify og Explain Everything, og siste samling skal vi jobbe med BookCreator. Alle disse programmene samhandler godt med Chromebookene.

Hver samling består av tre økter:

  1. Opplæring i programmet (1,5 time)
  2. Utprøving av programmet (1,5 time med forberedelse til et undervisningsopplegg)
  3. Evaluering av programmet (1,5 time hvor vi viser eksempler på hva vi har fått til og vurderer dette i forhold til gitte kvalitetskriterier)