Oftenes

Trivsel i skolen

For at barn skal lære, må de være trygge og trives, ellers blir alt læringsarbeid tungt og vanskelig. Vi legger derfor stor vekt på at alle på skolen skal ha en venn og noen å leke med.

For å finne ut hva elevene mener om dette, bruker vi det nettbaserte programmet «klassetrivsel». Her lager vi med jevne mellomrom undersøkelser som forteller oss noe om miljøet på skolen. I den siste undersøkelsen som ble foretatt i november 2018, skulle elevene blant annet svare på hva som var «det beste med skolen». De aller fleste svarer da at det er friminuttene og vennene deres. Det er ikke uventet, og slik mener vi at det bør være. Da er det også godt å se at elevene litt lenger ute i undersøkelsen svarer at alle har en venn på skolen.