Egersund

Sommerjakt på stillehavsøsters

De to siste somrene har Fylkesmannen i Rogaland oppfordra folk til å sende inn registreringer av den fremmede arten stillehavsøsters i Rogaland. De har kalt aksjonen for Sommerjakta på stillehavsøsters. https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/Frammande-arter/

Fylkesmannen skriver:

“Spreiing av framande artar er ein av dei alvorlegaste truslane mot det biologiske mangfaldet, både i regional og nasjonal samanheng. Å hindra, kontrollera og utrydda framande skadelege artar som kan trua den økologiske balansen i naturen, er eit sentralt mål også i det globale arbeidet for å ta vare på naturverdiane.”

De siste årene har det vært spesielt fokus på den fremmede arten stillehavsøsters som har formert seg kraftig langs kysten av Sør- og Østlandet. Den har også spredd seg til deler av kysten av Vestlandet. En stillehavsøsters kan produsere over 100 millioner egg, så utviklingen av bestanden av stillehavsøsters kan gå fort.

Bilde av stillehavsøsters med skarpe kanter som kan gi kuttskader.

Elever fra skolen vår registrerte stillehavsøsters første gang på Eigerøy våren 2010 . Senere er det blitt mange nye registreringer i Egersundsområdet. Dette viser at stillehavsøsters også brer seg utover i vårt nærområde. På oppfordring fra Fylkesmannen ble disse registreringene sendt inn.

Fylkesmannen gav følgende tilbakemelding: “Me takker for resultata frå arbeidet dykkar med stillehavsøsters i Egersund. Me har ingen andre observasjonar i dette området som er eit knutepunkt mellom dei store bestandane på Sørlandet og vidare inn i Rogaland.”

Som takk for innsatsen fikk skolen boka “Østers!”. Stein Mortensen som har mange års erfaring med å forske på østers er en av forfatterne av denne boka. Han hilser også og takker for viktig feltarbeid.

Det er kjekt å høre at Fylkesmannen og Stein Mortensen setter pris på skolens registreringer. Dette bør være en fin motivasjon til videre arbeid i fjæra. Det er et mål for skolen å fjerne stillehavsøsters fra det området hvor Kystprogrammet arrangeres på Auglend.

På Sør- og Østlandet har stillehavsøsters formert seg kraftig. I enkelte området er det satt i gang ryddeaksjoner for å fjerne arten. Naturreservater og hytteområder er spesielt sentrale. Skarpe kanter på skjellene kan ødelegge badeplasser.

Du kan søke på stillehavsøsters på internett og få mange treff.

Nils Bernt Andersen

Du kan lese mer her.